หน้าแรก
สมัครสอบ
ตรวจสถานะการสมัครสอบ
เลือกสถานที่สอบ
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
( 12 ม.ค. 2567 )
ค้นหาสถานที่สอบ
ตรวจสอบรูปถ่ายและบัตรประชาชน
( 1 ถึง 8 ธ.ค. 2566 )
ตรวจสอบผลคะแนน
สารพันปัญหา
คู่มือการใช้งานระบบ
ติดต่อหน่วยงาน


หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อหน่วยงานรับสมัครสอบ
1 กองบัญชาการศึกษา กองการสอบ โทร. 0 2941 3162, 0 2941 1928, 0 2941 2698 และ 0 2941 0926
2 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โทร. 0 2205 1060 - 1063
3 ตำรวจภูธรภาค 1 โทร. 03 622 5225
4 ตำรวจภูธรภาค 2 โทร. 03 827 8201
5 ตำรวจภูธรภาค 3 โทร. 04 437 1388-9
6 ตำรวจภูธรภาค 4 โทร. 04 346 5739
7 ตำรวจภูธรภาค 5 โทร. 05 482 9882 - 3
8 ตำรวจภูธรภาค 6 โทร. 05 622 2251
9 ตำรวจภูธรภาค 7 โทร. 03 424 2753
10 ตำรวจภูธรภาค 8 โทร. 07 740 5423 และ 07 740 5425
11 ตำรวจภูธรภาค 9 โทร. 07 321 2870

กองบัญชาการศึกษา กองการสอบ ฝ่ายจัดการสอบ ชั้น 3 เลขที่100 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม.10900
โทร. 0 2941 3162, 0 2941 1928, 0 2941 2698 และ 0 2941 0926

กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ อาคาร 16 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทร 0 2205 1060 - 1063