หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อหน่วยงานรับสมัครสอบ
หน่วยงาน เบอร์โทร ที่อยู่ เว็บไซต์
ตำรวจภูธรภาค 1 โทร. 03 622 5225 ตำรวจภูธรภาค 1 โดย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 เลขที่ 5 หมู่ 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 www.policetraining1.org
ตำรวจภูธรภาค 2 โทร. 03 827 8201 ตำรวจภูธรภาค 2 โดย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 เลขที่ 102 หมู่ 8 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 www.policetraining2.com
ตำรวจภูธรภาค 3 โทร. 04 437 1388-9 ตำรวจภูธรภาค 3 โดย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 เลขที่ 41 หมู่ 13 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 www.policetrainp3.com
ตำรวจภูธรภาค 4 โทร. 04 346 5739 ตำรวจภูธรภาค 4 โดย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 เลขที่ 272 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 www.training.p4.police.go.th
ตำรวจภูธรภาค 5 โทร. 05 482 9882-3 ตำรวจภูธรภาค 5 โดย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เลขที่ 145 หมู่ 13 ถนนลำปาง - เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 www.ptcr5.com
ตำรวจภูธรภาค 6 โทร. 05 622 2251 ตำรวจภูธรภาค 6 โดย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 เลขที่ 837 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 http://school6.education.police.go.th
ตำรวจภูธรภาค 7 โทร. 03 424 2753 ตำรวจภูธรภาค 7 โดย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เลขที่ 109 ถนนข้างวัง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 https://trainingcenter.police7.go.th
ตำรวจภูธรภาค 8 โทร. 07 740 5423 และ 07 740 5425 ตำรวจภูธรภาค 8 โดย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เลขที่ 101 หมู่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 www.school8.education.police.go.th
ตำรวจภูธรภาค 9 โทร. 07 321 2870 ตำรวจภูธรภาค 9 โดย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 เลขที่ 53 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 https://policetraining9.com
กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) โทร. 0 3430 0275 กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดย ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจนครบาล ชั้น 2 อาคารสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน เลขที่ 195 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม http://metro.police.go.th/
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) โทร. 0 2279 4370 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เลขที่ 1279 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 www.bpp.go.th